Posts Tagged ‘upadek projektu’

Co może pójść źle w projekcie logistycznym?

Porażki projektów zmian w procesach i systemach logistycznych firm zdarzają się z tych samych przyczyn, co w innych projektach. Mogą one tkwić w następujących obszarach:
– ludzka motywacja: jej brak – kiedy zaangażowani w przygotowania do projektu nie identyfikują się z projektem czy samą firmą; szkodliwy może być też nadmiar motywacji czy ambicji – co może zaślepić zafascynowanych nowymi możliwościami technologii, bez uwzględnienia realiów czy ubocznych efektów zmian.

  • wiedza – niepełna, wycinkowa, bazująca na niejasnych przekonaniach, przeczuciach, lub – co gorsza – na informacji pochodzącej wyłącznie z prezentacji handlowych;
  • zarządzanie – niepodejmowanie decyzji, brak planu, brak jasnych kryteriów oceny alternatyw; brak wielokierunkowej komunikacji;
  • kultura firmy – niechęć do zmian, podejścia do problemów, zbyt małe uprawnienia ludzi zajmujących się problemem, przywiązanie do półśrodków;
  • strategia – brak jasnej koncepcji rozwoju firmy lub jej niestabilność; brak komunikacji od strony zarządu co do kierunku rozwoju firmy i planów z nią związanych;
  • (nie)zdrowy rozsądek – brak zachowania proporcji pomiędzy skalą problemu i projektu a rzeczywista potrzebą; opieranie się na półśrodkach, niewiązanie faktów, mylenie przyczyn ze skutkami, etc.
  • interesariusze – nie wszyscy skorzystają na zmianach będących efektem projektu, mogą więc blokować, torpedować czy wręcz zupełnie wstrzymać projekt; nie wszyscy Ci, którzy skorzystają, wiedza o tym i nie udzielają wsparcia;
  • struktura organizacyjna – może bardzo utrudniać realizację projektu, poprzez wydłużone cykle decyzyjne, brak priorytetowego statusu projektu (ludzie w projekcie maja oprócz tego w swoich działach szefów); działy mogą mieć sprzeczne interesy; w ekstremalnych przypadkach może dojść do zjawiska psychologicznego określanego mianem „wojny biurowej”;
  • rachunek korzyści i kosztów – trudno jest wyliczyć jakościowe korzyści w formie finansowej, czego domagają się dyrektorzy finansowi czy członkowie zarządów; zdarza się, że najistotniejsze zmiany jakościowe są trudne do oszacowania, więc pomija się je w ogólnym rozrachunku;

Tylko w jednym miesiącu sierpniu spotkałem się z dwoma klientami, którzy rozpoczęli już milionowe inwestycje w magazyn bez zastanowienia się, jak on powinien zostać urządzony i jak funkcjonować w aspekcie procesów logistycznych. Fundamenty już wylane. Wciąż nie ma pewności, czy z inwestycji uda się wyciągnąć tyle, ile można było projektując procesy, a dopiero potem magazyn.

06

05 2010

O sukcesie lub porażce projektu logistycznego decyduje jego faza wstępna

Pisma branżowe, konferencje, prezentacje handlowe pełne są informacji na temat nowych możliwości, technologii, rozwiązań dla logistyki. Pod tym wpływem wiele przedsiębiorstw bez głębszego zastanowienia „pakuje się” w różne projekty zmian logistycznych i jest na najlepszej drodze do zmarnowania czasu i pieniędzy. Z drugiej strony zdarza się, że najpotrzebniejsze projekty utykają w miejscu lub wcale się nie rozpoczynają. Jak tego uniknąć?

Szliśmy do samochodu po spotkaniu w ciszy. Spotkanie z potencjalnym klientem było wstrząsem. Na nasze pytanie, jaki jest cel inwestycji, kierownik działu logistyki poirytowany warknął „My już dobrze wiemy, po co to robimy”. Taka postawa oznaczała duże ryzyko upadku projektu. Wyjechaliśmy z terenu czołowej spółki giełdowej.


Wiele projektów inicjowanych jest z bardzo różnych powodów, z których rozwiązanie rzeczywistego problemu nie jest powodem najważniejszym. Ryzykuje się milionami złotych, a menedżerowie często podejmują – w chaosie informacji od strony dostawców – nieoptymalne decyzje. Dzieje się tak niekoniecznie przez brak wiedzy, lecz bardzo często przez błędy w zarządzaniu w początkowej fazie projektu.

12

04 2010