Posts Tagged ‘PPML’

Koszty inwestycji w automatykę magazynową

Budżety wdrożeniowe automatyki magazynowej rozkładają się płasko wbrew powszechnemu przekonaniu, że zawsze są to ogromne pieniądze.

W badaniu PPML zakres kwot podawanych przez menedżerów logistyki jest bardzo zróżnicowany. Najlepiej oddaje to fakt, iż dwie najczęściej wybieranie kategorie odpowiedzi są zarazem kategoriami skrajnymi: 21% respondentów zaznaczyło, iż planowany budżet inwestycji w automatykę przekraczał kwotę 5 mln złotych, z kolei 19% badanych zasygnalizowało, iż kwota ta nie przekroczyła 100 000 zł w przypadku reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw.

Konsekwencje tej statystyki są dalej idące: być może wiele firm (a takich jest większość) nie rozważa inwestycji w elementy automatyki magazynowej w wyobrażeniu o wielkich kosztach, ale ci, którzy wejdą glębiej w temat, znajdują formę wdrożeniową za dopasowane do ich biznesu pieniądze.

Więc może lepiej dobrze przeanalizować niż rezygnować z tematu tylko na podstawie swoich wyobrażeń?

24

01 2014

PPML: 60% firm nawet nie zastanawiała się nad wdrożeniem automatyki magazynowej

Nowy raport PPML (Panel Polskich Menedżerów Logistyki) jaki opracowaliśmy na podstawie badań zrealizowanych przez Logisys, właśnie ujrzał światło dzienne! Tym razem badalismy doświadczenia menedżerów logistyki związanych z automatyka magazynową w polskich firmach.

Zainteresowanie automatyka magazynową wśród polskich przedsiębiorstw

Spośród badanych firm,  większość nie była do tej pory zainteresowana wdrożeniem automatyki w swoich magazynach. 1/5 uczestników badania zadeklarowała, że w ich firmach wdrożono automatykę magazynową lub aktualnie realizuje się takie przedsięwzięcie. Podobny jest odsetek respondentów, którzy stwierdzili, że taka decyzja była brana pod uwagę.

Duże firmy (powyżej 250 pracowników) znacznie częściej rozpatrują wdrożenie automatyki oraz decydują się na realizację takich inwestycji niż firmy małe i średnie. Można zauważyć prostą zależność, iż wraz z wielkością firmy rośnie stopień zainteresowania automatyzacją pracy magazynu.

Spośród firm, które zdecydowały się na wdrożenie automatyki największą grupę stanowią firmy produkcyjne (39%). Liczną kategorią są również firmy dystrybucyjne.

Patrząc na zdecydowaną przewagę firm niezainteresowanych wdrożeniem automatyki, pierwszym pytaniem jakie się nasuwa, to pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy. Najczęściej wskazywanym przez respondentów powodem jest mała skala, bądź też rodzaj operacji magazynowych w firmie, które to wykluczają automatyzację tamtejszych magazynów.

Inną istotną barierą jest fakt, że automatyka magazynowa wiąże się ze zbyt dużymi kosztami, jak na warunki ich firm. Te dwie kwestie, dające łącznie 94% odpowiedzi, mogą świadczyć o braku gotowości badanych firm na przyjęcie takich rozwiązań, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i skali realizowanych inwestycji.

Macie jakieś komentarze?

Zapraszamy do lektury raportu, który można znaleźć tu.

 

20

11 2013

Czy jeden raport może odmienić firmę?

Życie zaskakuje. Na Modern Warehouse spotkaliśmy szefową logistyki z jednej ze średnich firm produkcyjno-dystrybucyjnych – to co nam powiedziała było bardzo zaskakujące. Nie przypuszczaliśmy, jak jeden dokument, którego byliśmy inicjatorami, może zmienić oblicze logistyki w przedsiębiorstwie.

Rok temu ukazał się raport PPML na temat miejsca logistyków w strukturze przedsiębiorstw, i co z tego wynika dla zdolności konkurencyjnej firm. I rzeczona szefowa logistyki opowiedziała nam mniej więcej taką historię (pisze z pamięci):

Przez dłuższy czas walczyłam w firmie o większą świadomość, że logistyka (czyli magazyn i wysyłka) również kreuje wartość dla odbiorcy, i to wymaga innego podejścia do zarządzania. Ale bez większych efektów. Kiedy wpadł mi do reki ten raport, poszłam do prezesa zarządu, położyłam na stole i powiedziałam, że być może tutaj leży klucz do sukcesu na rynku – wewnątrz naszej struktury.

Nagle moje zabiegi, wypowiedzi i działania zostały wsparte informacją niezależną, zobiektywizowaną. Prezes zarządu – ku mojemu zaskoczeniu – kazał wywiesić cytat z tego raportu u siebie w gabinecie w widocznym miejscu, tak aby widział to każdy jego gość, a głos logistyki zaczął być uwzględniany w wielu sprawach, do których do niedawna drzwi były zamknięte (choćby marketing czy sprzedaż). Dzięki temu zaczęliśmy osiągać rezultaty o których wcześniej mogliśmy tylko pomarzyć.

To pierwszy znany nam tak wyrazisty przypadek przemiany w firmie, której impulsem był jeden z raportów PPML. Przyznam, że byłem nieco wzruszony.

25

11 2012

Decyzje o logistyce: plan versus prymat sprzedaży

Na Modern Warehouse prezentowałem niektóre wyniki PPML na temat inwestowania w magazyn przez firmy w Polsce. Jeden z uczestników podzielił się w przerwie myślą generalną:

Firmy z kapitałem zagranicznym, szczególnie koncerny, wnoszą do swoich polskich oddziałów nie tylko know-how, ale także kulturę decyzji. Ta kultura buduje świadomość, że logistyka w ogólności buduje wartość produktu.

Na drugim końcu skali są średnie polskie przedsiębiorstwa, gdzie sprzedaż rządzi, a wszystko inne jest nieważne. Logisyka postrzegana jest jako grupa maruderów generujących wyłącznie koszt. Takich się nie słucha, bo przecież… oni nie sprzedają.

Poniżej zamieszczam wykres, który był osią dyskusji na temat przyczyn takich różnic.

 

Nic dodać, nic ująć.

16

11 2012

IV Modern Warehouse już za tydzień

Zbliża się już wielkimi krokami – jak Gwiazdka – IV Kongres Modern Warehouse, 14-15 listopada 2012. My, podobnie jak rok temu, będziemy jako partner merytoryczny współmoderować to wydarzenie. Jestem ogromnie ciekaw, jak ten kongres będzie wyglądał i czy będzie po nim można obwieścić chodzenie w fazę wczesnej dojrzałości.

Z mojego punktu widzenia szczególnie interesujące będą:

– dwa wystąpienia ludzi z Kauflanda: Wojciech Zaręba i Mateusz Staniszewski. Kaufland  w ostatnich latach bardzo intensywnie rozwijał swoją logistykę magazynową. Dowiemy się o doświadczeniach m.in. z wdrożenia pick-by-voice oraz wdrożenia jednej z najbardziej spektakularnych instalacji automatycznych w tym kraju!

– jak wygląda logistyka rynku e-commerce w Polsce – Anna Frąckowiak, szefowa Nowowczesnego Magazynu i Logisyki a Jakość, pełniąca honory domu podczas Kongresu omówi wyniki Ogólnopolskiego Badania Logistyki Rynku E-commerce; dla mnie to będzie ciekawe choćby ze względu na doświadczenia w tej mierze, wyniesione z kilku projektów (np. Merlin.pl).

– wgląd w doświadczenia Hoop w radzeniu sobie ze zmiennością popytu od strony dystrybucji – tutaj opowie o tym Michał Grabowski.

Przy okazji będzie mam nadzieję okazja do kilku ognistych dyskusji. Do zobaczenia w Warszawie.

07

11 2012