Posts Tagged ‘menedżer logistyki’

Rekordowy PPML: 85% więcej respondentów

Zamknęliśmy II edycję badania w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki. Było wyczerpująco, wykonano bardzo dużo telefonów. Ludzie nadal nieco nieufni, niechętni, ale jednak znacznie mniej niż rok temu. Ankietę wypełniło 263 menedżerów logistyki, w porównaniu do 142 sprzed roku. Znakomity wynik!

Raport dzięki temu będzie dojrzalszy, pozwoli na wyśledzenie korelacji, i przede wszystkim wyodrębnimy grupę porównawczą – branżę logistyczną jako taką, dla których Logistyka to tzw. core business.

Uczestnicy badania otrzymają raport w formacie pdf już w piątek,21.10, wyniki będą omawiane i dyskutowane podczas kongresu Modern Warehouse (o czym pisałem), natomiast dla szerokiej publiczności raport będzie dostępny w nowym roku 2012 na stronie Logisys.

17

10 2011

Menedżerowie logistyki wypowiedzieli się w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki

Projekt realizowany wspólnie poprzez Logisys i Uniwersytet Jagielloński dobiegł końca. Czas na publikacje raportu! Swoim doświadczeniem podzieliły się 142 osoby odpowiadające za logistykę w swoich firmach. Raport dotyczy projektów logistycznych realizowanych przez firmy w Polsce. Do tej pory brakowało takich analiz: w prasie branżowej mamy albo wybiórcze artykuły sponsorowane (gdzie wszystko się zwykle udaje), albo też spotykamy się z rozprawami naukowymi, z których nic praktycznego nie wynika.

Natomiast każdy z menedżerów ma swoje doświadczenia, osobiście rozbijał sobie o jakieś problemy swój nos; i z drugiej strony, często na własną rękę, nierzadko błyskotliwie te problemy rozwiązywał.

Czeka zatem czytelników Blogistyki cykl komentarzy dotyczących wyników. Zapraszamy do dyskusji w najbliższych tygodniach.

17

11 2010