Posts Tagged ‘konsulting logistyczny’

Typy firm doradczych w logistyce (5/5) – niezależni doradcy logistyczni

To już ostatni odcinek nt. doradztwa logistycznego. Po doradcach biznesowych, doradcach produktowych, indywidualnych specjalistach oraz jednostkach naukowych – niezależni doradcy logistyczni.

Typ firmy: firmy, których głównym biznesem jest doradztwo i konsulting logistyczny.

Firmy skupiające co najmniej kilku konsultantów, które nie sa związane z konkretnymi markami produktów (np. regałów), dzięki czemu nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy interesem klienta, a zależnością firmy doradczej od rekomendowanego produktu. Najistotniejsze różnice:
– w porównaniu do jednostek naukowych – doradztwo jest realizowane przez praktyków i pragmatyków;
– w porównaniu do indywidualnych specjalistów – większe spektrum doświadczeń, większe zespoły i wymienność kompetencji, wyższa stabilność współpracy
– w porównaniu do doradztw produktowych – szersze spektrum wiedzy i wspomniana już niezależność;
– w porównaniu do firm doradztwa biznesowego – specjalizacja i głębiej sięgające kompetencje.
Przykładowe firmy: Logisys Sp. z o.o., Miebach Consulting.

Zalety, mocne strony: przekrojowość doświadczeń pozwala na dojrzałe wnioski i rozwiązania, zastępowalność kompetencji. Referencyjność doświadczeń takiej firmy ma bezpośrednie przełożenie na wiarygodność oferty doradztwa logistycznego.
Wady, ograniczenia: postrzegani jako konkurencja merytoryczna dla logistyków wewnątrz firmy.

Taką firmę można wybrać, gdy: problem firmy dotyczy logistyki jako całości lub szczegółowych rozwiązań w określonych zakresach funkcji logistycznych. Gdy chcemy zainspirować się rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi w podobnych firmach lub rozwiązaniami z zupełnie innych rynków (innowacje). Wybierać również wtedy gdy zależy nam na rozszerzeniu doradztwa na wdrożenie opracowanych rekomendacji a nie pozostanie tylko na etapie opracowania dokumentu.

Czytaj odc 1: Typy firm doradczych w logistyce (1/5) – doradcy biznesowi

Czytaj odc 2: Typy firm doradczych w logistyce (2/5) – doradcy produktowi

Czytaj odc 3: Typy firm doradczych w logistyce (3/5) – indywidualni specjaliści

Czytaj odc 4: Typy firm doradczych w logistyce (4/5) – jednostki naukowe

Typy firm doradczych w logistyce (4/5) – jednostki naukowe

Ciąg dalszy cyklu nt. doradztwa logistycznego. Tym razem, po doradcach biznesowych, doradcach produktowych i indywidualnych specjalistach – jednostki naukowe.

Typ firmy: katedry, instytuty naukowe, specjalizujące się w projektach nowatorskich, badawczych i wymagających istotnej wiedzy teoretycznej.

Najczęściej są to doktoranci i habilitanci, którzy są skłonni podjąć się prac zleconych; rzadziej chodzi o projekty badawcze (np. nad optymalizacją logistyki osobowej na terenie miasta) – ale właśnie w takich projektach ujawnia się prawdziwa wartość jednostek naukowych. Przykład: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Zalety, mocne strony: szerokość wiedzy i umiejętność jej poszukiwania, znajomość teorii i narzędzi teoretycznych oraz innowacyjnych koncepcji systemowych.

Wady, ograniczenia: niedobór doświadczeń praktycznych, niedobór pragmatyzmu, niedobór zrozumienia realiów biznesowych.

Taką firmę można wybrać, gdy: problem do rozwiązania wymaga innowacji i wyjścia poza rynkowe i produktowe schematy, lub wymaga bardzo rzadkich kompetencji, utrzymywanych przez środowisko akademickie.

Czytaj odc 1: Typy firm doradczych w logistyce (1/5) – doradcy biznesowi

Czytaj odc 2: Typy firm doradczych w logistyce (2/5) – doradcy produktowi

Czytaj odc 3: Typy firm doradczych w logistyce (3/5) – indywidualni specjaliści

Czytaj odc 5: Typy firm doradczych w logistyce (5/5) – niezależni doradcy logistyczni