Posts Tagged ‘doradztwo logistyczne’

Wiedza. Czy kupujemy coś co nie ma dla nas wartości?

Pojawił się właśnie raport z badania rynku doradztwa logistycznego w Polsce. Czekałem na niego z niecierpliwością. Mam bowiem jakieś swoje własne obserwacje i wnioski, ale czym innym są własne, subiektywne odczucia a czym innym badanie statystyczne bazujące na odpowiednio dużej i odpowiednio dobranej próbce.

Muszę jednak przyznać, że po jego przeczytaniu poza elementami, które wydały mi się bardzo ciekawe na pierwszy rzut oka, to znalazłem rzecz, która zmusza mnie do zadania kilku ważnych pytań. Pytań o doradztwo logistyczne w Polsce jak i również o dojrzałość polskiego rynku jeśli chodzi o tego typu usługi: projektowanie magazynów, projektowanie sieci dystrybucji, dobór infrastruktury logistycznej i tak dalej.

Na początek ustalmy pewne warunki brzegowe. Każdy zgodzi się, że w doradztwie kupuje się wiedzę. Każdy również zgodzi się, że ta najlepsza, życiowa wiedza nie znajduje się w książkach, ale w głowach ludzi, którzy mieli możliwość wiele w życiu zobaczyć i wiele doświadczyć. Myślę, że nikt takim założeniom nie zaprzeczy i ich nie podważy. A tymczasem w badaniu znajduje się spora niespodzianka.

Otóż w jednym z pytań zapytano zarówno dostawców jak klientów o to co jest najważniejsze w podejmowaniu decyzji o zakupie usługi doradczej. I teraz zaczyna się ciekawie. Otóż klienci twierdzą, że najważniejsza jest cena (77,78% proc udziałów), natomiast wiedza i kompetencje zespołu są na szarym końcu (zaledwie 15,28% procent wskazań). Jawnie sprzeczne.

Jest do dla mnie powód do prawdziwych przemyśleń, bo z badania wynika, że ludzie kupujący w Polsce wiedzę kompletnie nie zważają na to czy jest w ogóle co kupić. Bo jeśli nie zważają na to jakie kompetencje ma zespół, który będzie doradzał to znaczy, że kupują wiedzę “na kilogramy” a nie z powodu jej jakości (wszak wg badania ma to nikłe znaczenie).

Przyznam, że konstatacje z takich wniosków są dla mnie smutne. Sam zajmuję się projektami magazynów, autydami logistycznymi, czy pomocą w projektowaniu sieci dystrybucji i zawsze myślałem, że ważne jest to, że takich projektów mam za sobą kilkadziesiąt. A tymczasem okazuje się, że mogłem sprzedawać pietruszkę i niewiele bym z wiarygodności stracił. Po co więc było marznąć w chłodniach? Spędzać noce w centrach dystrybucyjnych?

Z drugiej strony zastanawiam się czy przypadkiem nie popełniono w badaniu jakiegoś błędu metodologicznego, który spowodował, że albo źle postawiono pytanie albo źle dobrano próbę statystyczną. W takim podejściu całe badanie staje się trochę mniej wiarygodne.

Ktoś może wie dlaczego klienci kupując wiedzę mają kompletnie gdzieś czy w rzeczywistości ją kupują?

PS: Tak czy owak duże brawa dla wydawnictwa Forum Press za to, że stworzyło taki raport. Moim zdaniem bardzo tego typu elementów w Polskiej rzeczywistości logistycznej brakuje. Sami staramy się tą lukę zapełnić prowadząc Panel Polskich Menedżerów Logistyki, więc cieszy nas każda pomoc w edukowaniu rynku.

29

04 2012

Typy firm doradczych w logistyce (5/5) – niezależni doradcy logistyczni

To już ostatni odcinek nt. doradztwa logistycznego. Po doradcach biznesowych, doradcach produktowych, indywidualnych specjalistach oraz jednostkach naukowych – niezależni doradcy logistyczni.

Typ firmy: firmy, których głównym biznesem jest doradztwo i konsulting logistyczny.

Firmy skupiające co najmniej kilku konsultantów, które nie sa związane z konkretnymi markami produktów (np. regałów), dzięki czemu nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy interesem klienta, a zależnością firmy doradczej od rekomendowanego produktu. Najistotniejsze różnice:
– w porównaniu do jednostek naukowych – doradztwo jest realizowane przez praktyków i pragmatyków;
– w porównaniu do indywidualnych specjalistów – większe spektrum doświadczeń, większe zespoły i wymienność kompetencji, wyższa stabilność współpracy
– w porównaniu do doradztw produktowych – szersze spektrum wiedzy i wspomniana już niezależność;
– w porównaniu do firm doradztwa biznesowego – specjalizacja i głębiej sięgające kompetencje.
Przykładowe firmy: Logisys Sp. z o.o., Miebach Consulting.

Zalety, mocne strony: przekrojowość doświadczeń pozwala na dojrzałe wnioski i rozwiązania, zastępowalność kompetencji. Referencyjność doświadczeń takiej firmy ma bezpośrednie przełożenie na wiarygodność oferty doradztwa logistycznego.
Wady, ograniczenia: postrzegani jako konkurencja merytoryczna dla logistyków wewnątrz firmy.

Taką firmę można wybrać, gdy: problem firmy dotyczy logistyki jako całości lub szczegółowych rozwiązań w określonych zakresach funkcji logistycznych. Gdy chcemy zainspirować się rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi w podobnych firmach lub rozwiązaniami z zupełnie innych rynków (innowacje). Wybierać również wtedy gdy zależy nam na rozszerzeniu doradztwa na wdrożenie opracowanych rekomendacji a nie pozostanie tylko na etapie opracowania dokumentu.

Czytaj odc 1: Typy firm doradczych w logistyce (1/5) – doradcy biznesowi

Czytaj odc 2: Typy firm doradczych w logistyce (2/5) – doradcy produktowi

Czytaj odc 3: Typy firm doradczych w logistyce (3/5) – indywidualni specjaliści

Czytaj odc 4: Typy firm doradczych w logistyce (4/5) – jednostki naukowe

Typy firm doradczych w logistyce (4/5) – jednostki naukowe

Ciąg dalszy cyklu nt. doradztwa logistycznego. Tym razem, po doradcach biznesowych, doradcach produktowych i indywidualnych specjalistach – jednostki naukowe.

Typ firmy: katedry, instytuty naukowe, specjalizujące się w projektach nowatorskich, badawczych i wymagających istotnej wiedzy teoretycznej.

Najczęściej są to doktoranci i habilitanci, którzy są skłonni podjąć się prac zleconych; rzadziej chodzi o projekty badawcze (np. nad optymalizacją logistyki osobowej na terenie miasta) – ale właśnie w takich projektach ujawnia się prawdziwa wartość jednostek naukowych. Przykład: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Zalety, mocne strony: szerokość wiedzy i umiejętność jej poszukiwania, znajomość teorii i narzędzi teoretycznych oraz innowacyjnych koncepcji systemowych.

Wady, ograniczenia: niedobór doświadczeń praktycznych, niedobór pragmatyzmu, niedobór zrozumienia realiów biznesowych.

Taką firmę można wybrać, gdy: problem do rozwiązania wymaga innowacji i wyjścia poza rynkowe i produktowe schematy, lub wymaga bardzo rzadkich kompetencji, utrzymywanych przez środowisko akademickie.

Czytaj odc 1: Typy firm doradczych w logistyce (1/5) – doradcy biznesowi

Czytaj odc 2: Typy firm doradczych w logistyce (2/5) – doradcy produktowi

Czytaj odc 3: Typy firm doradczych w logistyce (3/5) – indywidualni specjaliści

Czytaj odc 5: Typy firm doradczych w logistyce (5/5) – niezależni doradcy logistyczni

Typy firm doradczych w logistyce (3/5) – indywidualni specjaliści

Ciąg dalszy cyklu nt. doradztwa logistycznego. Tym razem, po pierwszym odcinku na temat doradców biznesowych oraz drugim odcinku o doradztwie produktowym – odcinek trzeci – indywidualni doradcy i specjaliści.

Typ firmy: indywidualny specjalista doradzający w logistyce

Są to zwykle osoby fizyczne, które zebrały w swojej karierze doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związanych z logistyką (np. szef magazynu, szef, transportu, etc.) i w którymś momencie, zwykle związanym ze stagnacją rozwoju zawodowego w swoim miejscu pracy, postanawia robić to, co lubi najbardziej – rozwiązywać problemy. Często w internecie pod szyldem firmy doradczej kryje się jedna osoba fizyczna, która ma kilku zaufanych współpracowników, do których może w razie potrzeby zadzwonić po pomoc i wsparcie.

Zalety, mocne strony: praktycy z doświadczeniem, najczęściej zaangażowani i ambitni w tym co robią.

Wady, ograniczenia: niezastępowalni, ograniczeni własnym indywidualnym spojrzeniem i doświadczeniem.

Taką firmę można wybrać, gdy: jest absolutna pewność, że kompetencje pojedynczego specjalisty dokładnie pasują do potrzeb jego zaangażowania, oraz problem, że jest niezastępowalny jest nieistotny.

Czytaj odc 1: Typy firm doradczych w logistyce (1/5) – doradcy biznesowi

Czytaj odc 2: Typy firm doradczych w logistyce (2/5) – doradztwo produktowe

Czytaj odc 4: Typy firm doradczych w logistyce (4/5) – jednostki naukowe

Czytaj odc 5: Typy firm doradczych w logistyce (5/5) – niezależni doradcy logistyczni

Typy firm doradczych w logistyce (2/5) – doradztwo produktowe

Ciąg dalszy cyklu nt. doradztwa logistycznego. Tym razem, po pierwszym odcinku na temat doradców biznesowych doradzających również na obszarze logistyki i łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach, odcinek drugi – doradztwo produktowe.

Typ firmy: dostawca produktów związanych z logistyką (wyposażenie magazynów, systemy IT dla logistyki, automatyka)

Są to firmy dystrybuujące produkty do zastosowania logistycznego (wyposażenie, infrastruktury, produkty IT, usługi), które do prawidłowego wdrożenia potrzebują dużego wkładu wiedzy. Doradztwo w takim zakresie nie jest niezależne, tj. nie należy oczekiwać, że w ramach doradztwa doradca zrezygnuje ze sprzedaży swoich produktów. Doradztwo zatem to najczęściej wskazówka, koncepcja zastosowania produktu własnego.

Zalety, mocne strony: bardzo głęboka wiedza nt. produktu do wdrożenia.

Wady, ograniczenia: wąski przekrój doświadczeń, brak zainteresowania dostawcy w doradzeniu czegoś optymalnego nawet kosztem własnej sprzedaży, tendencja do uzależniania klienta od siebie. Koncepcje dawane “za darmo” w oczekiwaniu na zarobieniu na sprzedaży własnych produktów.

Taką firmę można wybrać, gdy: jest absolutna pewność co do wyboru rozwiązania logistycznego i produktu, jaki chce się nabyć. Zalecana ostrożność przed „darmowym” doradztwem, ponieważ „darmowa” usługa może (musi?) być finansowana z marży na produkcie, i jako taka nie musi być realizowana w interesie klienta, tylko dostawcy.

Czytaj odc 1: Typy firm doradczych w logistyce (1/5) – doradcy biznesowi

Czytaj odc 3: Typy firm doradczych w logistyce (3/5) – indywidualni specjaliści

Czytaj odc 4: Typy firm doradczych w logistyce (4/5) – jednostki naukowe

Czytaj odc 5: Typy firm doradczych w logistyce (5/5) – niezależni doradcy logistyczni