Posts Tagged ‘automatyka magazynowa’

Dużo milionów Euro

Liczby potrafią być nieubłagane. kalkulacja bezlitosna. Budżet na automatyzację z ambitnymi parametrami wydajnościowymi wyszedł wielomilionowy, i to w euro. W pierwszym momencie trudno złapać oddech…

Ale gdy się spojrzy na drugą stronę równania, ocena jest prosta. Przy danych założeniach rynkowych cała inwestycja – w porównaniu do kosztów obsługi obecnym, nazwijmy to, “tradycyjnym” sposobem” zwróci się po niecałych 4 latach.

Biorąc pod uwagę fakt, że lokalny rynek pracy nie udźwignie wzrostu opartego na obecnym podejściu, rozwiązanie wydaje się logiczne i opłacalne, szczególnie ze względu na strategię rynkową firmy.

Refleksja z tego projektu jest taka: nawet jeśli są to miliony euro, sukces tkwi w drugiej stronie równania. Jeśli dobrze ją policzyć, taka inwestycja stanowić będzie o powodzeniu rynkowym być może przez kolejne 10 – 15 lat.

21

05 2014

Koszty inwestycji w automatykę magazynową

Budżety wdrożeniowe automatyki magazynowej rozkładają się płasko wbrew powszechnemu przekonaniu, że zawsze są to ogromne pieniądze.

W badaniu PPML zakres kwot podawanych przez menedżerów logistyki jest bardzo zróżnicowany. Najlepiej oddaje to fakt, iż dwie najczęściej wybieranie kategorie odpowiedzi są zarazem kategoriami skrajnymi: 21% respondentów zaznaczyło, iż planowany budżet inwestycji w automatykę przekraczał kwotę 5 mln złotych, z kolei 19% badanych zasygnalizowało, iż kwota ta nie przekroczyła 100 000 zł w przypadku reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw.

Konsekwencje tej statystyki są dalej idące: być może wiele firm (a takich jest większość) nie rozważa inwestycji w elementy automatyki magazynowej w wyobrażeniu o wielkich kosztach, ale ci, którzy wejdą glębiej w temat, znajdują formę wdrożeniową za dopasowane do ich biznesu pieniądze.

Więc może lepiej dobrze przeanalizować niż rezygnować z tematu tylko na podstawie swoich wyobrażeń?

24

01 2014

PPML: 60% firm nawet nie zastanawiała się nad wdrożeniem automatyki magazynowej

Nowy raport PPML (Panel Polskich Menedżerów Logistyki) jaki opracowaliśmy na podstawie badań zrealizowanych przez Logisys, właśnie ujrzał światło dzienne! Tym razem badalismy doświadczenia menedżerów logistyki związanych z automatyka magazynową w polskich firmach.

Zainteresowanie automatyka magazynową wśród polskich przedsiębiorstw

Spośród badanych firm,  większość nie była do tej pory zainteresowana wdrożeniem automatyki w swoich magazynach. 1/5 uczestników badania zadeklarowała, że w ich firmach wdrożono automatykę magazynową lub aktualnie realizuje się takie przedsięwzięcie. Podobny jest odsetek respondentów, którzy stwierdzili, że taka decyzja była brana pod uwagę.

Duże firmy (powyżej 250 pracowników) znacznie częściej rozpatrują wdrożenie automatyki oraz decydują się na realizację takich inwestycji niż firmy małe i średnie. Można zauważyć prostą zależność, iż wraz z wielkością firmy rośnie stopień zainteresowania automatyzacją pracy magazynu.

Spośród firm, które zdecydowały się na wdrożenie automatyki największą grupę stanowią firmy produkcyjne (39%). Liczną kategorią są również firmy dystrybucyjne.

Patrząc na zdecydowaną przewagę firm niezainteresowanych wdrożeniem automatyki, pierwszym pytaniem jakie się nasuwa, to pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy. Najczęściej wskazywanym przez respondentów powodem jest mała skala, bądź też rodzaj operacji magazynowych w firmie, które to wykluczają automatyzację tamtejszych magazynów.

Inną istotną barierą jest fakt, że automatyka magazynowa wiąże się ze zbyt dużymi kosztami, jak na warunki ich firm. Te dwie kwestie, dające łącznie 94% odpowiedzi, mogą świadczyć o braku gotowości badanych firm na przyjęcie takich rozwiązań, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i skali realizowanych inwestycji.

Macie jakieś komentarze?

Zapraszamy do lektury raportu, który można znaleźć tu.

 

20

11 2013